تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ 13 محرم 1446 Friday, 19 July , 2024

رسانه

رسانه و انتخابات

رسانه و انتخابات

در عصری که کنش گری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و...در دوران شبکه ای پا در وادی کانال و کمپین و...نهاده است چه خوب است بین این ساحت غیر رسمی با آن ساحت رسمی پل بسازیم تا قاعده و قواعد شکل گیرد .بی شک کار رسانه فقط هنگامه برگزاری  انتخابات  نیست بلکه از فردای بعد از آن به مراتب از اکنون هم مهمتر است.