تاریخ : سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ 18 شعبان 1445 Tuesday, 27 February , 2024

دبیرحزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام

سیاست فرهنگی نباید با فرهنگ سیاسی یکسان باشد
دبیرحزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام:

سیاست فرهنگی نباید با فرهنگ سیاسی یکسان باشد

دکتر صیدی :سیاست فرهنگی نباید با فرهنگ سیاسی یکسان باشد و اگر فرهنگ را طعمه ی سیاست بازی و مقاصد شخصی قرار دهیم و آن را اسیر ذهنیات خویش گردانیم در واقع آن را تبدیل به فرهنگ سیاسی کرده ایم در صورتی که ما نیازمند شکوفایی سیاست های فرهنگی در جامعه هستیم.

‍ فرایند پیش روی بنیادایران توانمند فرایندی برنامه محور بانگاه ویژه به مولفه های فرهنگ انقلاب ومدیریت جهادی است
دبیرحزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام:

‍ فرایند پیش روی بنیادایران توانمند فرایندی برنامه محور بانگاه ویژه به مولفه های فرهنگ انقلاب ومدیریت جهادی است

دکترعباس صیدی:میزان موفقیت هرنوع حرکت اجتماعی در جوامع پیشرفته مستلزم برنامه محوری واستفاده ی بهینه ازوجود نیروهای انسانی دانش مداروروزآمد است.